VER- & NIEUWBOUW FABRIEK

VER-&NIEUWBOUW FABRIEK Type Huisvestingadvies/bouwmanagement Jaar 2016 Omschrijving In Belgïe zijn wij bezig met huisvestingsadvisering voor de verbouw van de twee bestaande fabriekshallen en ontwikkeling van een nieuwbouw warehouse tussen de twee bestaande hallen. Het betreft oa. het opstellen van het programma van eisen, de prijs- en contractvorming, directievoering. planning verbouwing-nieuwbouw in relatie tot de doorgang van de productieprocessen.

VERBOUW BEDRIJFSGEBOUW

Bedrijfsgebouw Oss Type Verbouw bedrijfsgebouw / Bouwmanagement Jaar 2004 Omschrijving Deze opdrachtgever was voornemens zijn bestaande bedrijfspand te verbouwen. Wij hebben hem hier in diverse fase van dit traject ondersteund. Zo hebben wij het schetsontwerp omgezet naar een definitief ontwerp, adviseurs en uitvoerende partijen geselecteerd, het bestek gemaakt en de bouwvergunningsstukken en de bouwvoorbereidingstukken opgemaakt.

NIEUWBOUW BEDRIJFSGEBOUW

Bedrijfsgebouw Den Bosch Type Nieuwbouw bedrijfsgebouw / Bouwmanagement Jaar 2006 Omschrijving Nadat deze opdrachtgever een bouwkavel had aangekocht, heeft hij ons ingeschakeld om hem te begeleiden tijdens het totale nieuwbouwproces. Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit het opstellen van een programma van eisen, het selecteren van architect en adviseurs, het aanvragen van de bouwvergunning, het…

NIEUWBOUW BEDRIJFSGEBOUW

Bedrijfsgebouw Eindhoven Type Nieuwbouw bedrijfsgebouw / Bouwmanagement Jaar 2015 Omschrijving Door deze opdrachtgever zijn wij benaderd om op te treden als huisvestingsadviseur en opdrachtgever te ontzorgen en het nieuwbouwproces gestructureerd en vlekkeloos te laten verlopen. In hoofdlijnen bestaan onze werkzaamheden uit het opstellen van een programma van eisen, het doen van een massa studie en…

UITBREIDING BEDRIJFSGEBOUW

Bedrijfsgebouw Den Bosch Type Uitbreiding bedrijfsgebouw / Bouwmanagement Jaar 2005 Omschrijving Deze opdrachtgever had behoefte aan extra bedrijfsruimte. Wij hebben samen met de opdrachtgever een programma van eisen opgesteld. Vanuit dit programma van eisen is gekeken of het mogelijk was het bestaande bedrijfsgebouw uit te breiden. Ook hebben wij de prijsvorming en de vergunningsaanvraag verzorgd.

NIEUWBOUW BEDRIJFSGEBOUW

Bedrijfsgebouw Oss Type Nieuwbouw bedrijfsgebouw / Bouwmanagement Jaar 2005 Omschrijving Namens de opdrachtgever hebben wij de verbouw van de kantoorruimte begeleid. Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit het controleren van contracten, coördineren van adviezen van participanten, bewaken van bouwkosten, meer- en minderwerk adviseren, opleveren van de bouw en controleren uitvoering restpunten.