VAN ZAND TOT PAND

Één aanspreekpunt voor al uw bouwzaken!

Technische aankoop keuring

Voordat u een woning aankoopt wilt u uiteraard weten in welke staat deze verkeerd. Projet kan voor u een aankoop keuring (evt. conform NHG) uitvoeren.

Ontwerp & vergunning

Wij zijn logistieke/functionele ontwerpers, functionaliteit en design staan voorop. Na het ontwerp kunnen wij ook het vergunningstraject voor u verzorgen.

Offertes & beoordelen

Tijdens het offertetraject zorgen wij voor het opvragen en beoordelen van alle benodigde offertes. Indien gewenst kunnen wij ook de aanbesteding voor u verzorgen.

Bouwbegeleiding & oplevering

Als bouwbegeleider/bouwcoach kunnen wij het gehele traject of bepaalde onderdelen vanaf eerste idee tot en met oplevering optimaal voor u begeleiden.

projet lifecycle

UW ONAFHANKELIJKE BOUWCOACH

Vanaf idee tot oplevering of voor een gedeelte van het proces
Exclusieve Villa's
Exclusieve Villa’s

Wij kunnen u volledig ontzorgen en de gehele (ver)bouw van uw droomvilla namens of met u begeleiden. Van idee/aankoop tot ingebruikname.

Woningen
Woningen

Een nieuwbouw woonhuis of verbouw van uw woonhuis, Projet begeleidt u vakkundig tijdens het gehele proces of bij onderdelen hiervan. Aan u de keuze waar u hulp wenst.

Aan/-bijgebouwen
Aan/-bijgebouwen

Van het ontwerp tot en met omgevingsvergunningsaanvraag van uw aan- of bijgebouw, maar ook bij begeleiding van de uitvoering kunnen wij u ontzorgen.

TECHNISCHE AANKOOP KEURING

Tijdens een aankoop-/bouwkundige keuring (evt. conform NHG) wordt de technische staat van de woning op een groot aantal onderdelen visueel geïnspecteerd met als doel het krijgen van inzicht in de conditie van de woning.

Ook krijgt u inzicht in de eventuele herstelkosten van het pand. U ontvangt een keuringsrapport met hierin opgenomen de waargenomen zaken, alsmede een kostenraming.

Voor duidelijkheid over de technische staat van uw aankoop

Projet is een specialist op het gebied van het verrichten van aankoopkeuring/technische keuringen. Voor particulieren rapportage conform NHG opzet zoals de wens is van de banken.

Kennis
Ervaring
Professionaliteit

Een aanspreekpunt
Aansprekende referenties
Specialist

FUNCTIONEEL ONTWERP

Wij ontwerpen zeker géén standaard tien in een dozijn oplossingen. Alle ontwerpen zijn maatwerk en gebaseerd op uw vraagstelling.

Wij zijn logistieke/functionele ontwerpers, we ontwerpen van binnenuit. De basis is het dagelijkse gebruik. Daarbij dient functionaliteit samen met design voorop te staan. Voor bestaande woningen ontwerpen wij middels deze methode succesvolle en geslaagde verbouwingen en uitbreidingen .

Bij nieuwbouw passen wij deze methode ook toe. Wij werken dan samen met architecten. De architect en wij zijn complementair aan elkaar. Er vinden geen dubbele werkzaamheden plaats.

OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAAG

Indien gewenst kunnen wij voor u het vergunningentraject verzorgen. Wij zorgen ervoor dat de juiste tekeningen bij de juiste ambtenaar terecht komen, beantwoorden eventuele vragen en passen indien nodig de tekeningen en vergunningsaanvraag aan.

Omdat wij thuis zijn in het vergunningentraject lukt het wellicht deze procedure wat vlotter te laten verlopen.

DE OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAAG

LANDELIJKE PROCEDURE

Vooroverleg met de gemeente, indienen van een informatief bouwplan, opstellen van de omgevingsvergunning aanvraag, de juiste stukken zoals de gemeente die eist. Dat zijn zaken die wij beheersen en u hiermee ondersteunen.

OFFERTES AANVRAGEN EN/OF BEOORDELEN

In de prijsvormingsfase zorgen wij voor het opvragen en beoordelen van alle benodigde offertes. Wij beantwoorden de vragen van de aangeschreven partijen, vergelijken de verschillende prijsaanbieders en verzorgen indien gewenst de aanbesteding.

Tevens stellen wij de contracten op en bewaken deze tijdens de bouw. Dit alles uiteraard in overleg met u.

Transparant 100%
Efficiënt 80%
Tijd voordeel 70%
BOUWBEGELEIDING & KOSTENBEWAKING

Als bouwbegeleider/bouwcoach kunnen wij het gehele traject of bepaalde onderdelen vanaf eerste idee tot en met oplevering optimaal voor u begeleiden. Dit maakt bouwen leuk!

Hierbij komen apsecten aan bod zoals tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Het begeleiden van uw project is een kwestie van bewaken, aansturen, controleren en vooral flexibel omgaan met onverwachte aspecten.

U bepaalt zelf wanneer en voor welk onderdeel/aspect u ondersteuning/begeleiding wenst.

DE WERKWIJZE VAN PROJET

BOUWBEGELEIDING

Reguliere bouwvergadering voor afstemming tussen uitvoerende partijen, technisch toezicht en controle op de bouw, aansturing van partijen, technisch gesprekspartner namens U. En nog veel meer toegevoegde waarde.

OPLEVERING & NAZORG

Projet zal de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden controleren conform tekeningen en alle overige ter beschikking gestelde bescheiden. Eventueel aanvullende punten worden vastgelegd en de aannemer zal een opleverformulier invullen en ter ondertekening aanbieden.

Uiteraard zorgen wij ervoor dat de aanvullende punten alsnog naar behoren worden opgeleverd.

Particuliere Projecten